E- szkolenia


Szkolenie okresowe BHP dla: Pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami

Liczba uczestnikówCena za osobę
od 1 do 2 osób200 zł
od 3 do 10 osób150 zł
od 11 do 20 osób130 zł
od 21 osób100 zł

Forma szkolenia: samokształcenie kierowane

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 • Innych osób kierujących pracownikami (np. mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Ukończenie szkolenia:
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym (w formie testu).
Po pozytywnym zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.


Szkolenie okresowe BHP dla: Pracowników administracyjno-biurowych

Liczba uczestnikówCena za osobę
od 1 do 2 osób60 zł
od 3 do 5 osób55 zł
od 6 do 10 osób45 zł
od 11 do 20 osób35 zł
od 21 osób25 zł

Forma szkolenia: samokształcenie kierowane

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,
 • Pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych,
 • Innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ukończenie szkolenia:
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym (w formie testu).
Po pozytywnym zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.


Szkolenie okresowe BHP dla: Kadr inżynieryjno-technicznych

Liczba uczestnikówCena za osobę
od 1 do 2 osób145 zł
od 3 do 5 osób90 zł
od 6 do 10 osób65 zł
od 11 do 20 osób40 zł
od 21 osób25 zł

Forma szkolenia: samokształcenie kierowane

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • Identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
 • Organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • Metod likwidacji lub ograniczania zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji,
 • Innych osób kierujących pracownikami (np. mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Ukończenie szkolenia:
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym (w formie testu).
Po pozytywnym zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.


*Nazwa firmy
*Telefon kontaktowy
*Imię i nazwisko
*E-mail
*Adres
*NIP
*Akceptuję regulamin

Partnerzy

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo