P.POŻ.

 • Szkolenia dla osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
 • Przeprowadzanie audytów przestrzegania przepisów przeciwpożarowych wraz z przekazaniem wniosków zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 • Doradztwo w dziedzinie obowiązujących przepisów p.poż;
 • Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
 • Opracowywanie Planów Ewakuacyjnych;
 • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych w obiektach budowlanych i przyległym terenie;
 • Przeprowadzanie próbnych ewakuacji;
 • Reprezentowanie pracodawcy przed organami kontroli PSP.

Partnerzy

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo